Top
Gezelligwinkelen

 Voorwaarden

voor plaatsing Winkelpresentatie.nl

 Gezellig Winkelen.nl

WP

 Aanmelding

 Alleen winkels c.q. bedrijven worden toegelaten op de website GW

 Weigering

Wij houden ons het recht voor om winkels die niet met de doelstelling
van de website winkelpresentatie.nl overeenkomen te weigeren.
Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

 Abonnement

De advertentieperiode is gelijk aan het abonnementsjaar.
Zonder opzegging uwerzijds wordt de advertentie telkens met één jaar verlengd

 Kosten

Voor plaatsing op de website WP betaalt u ( prijzen op aanvraag )
Dan heeft u daarvoor een winkelpresentatie van minimaal 3 en maximaal
6 foto's met bijbehorende tekst van uw bedrijf.

 Adverteren

Adverteren op de Homepage is mogelijk voor ten minste drie maanden
Prijzen op aanvraag.

 Foto's en tekst

Foto's en tekst die geplaatst zijn op WP mogen niet zonder toestemming 
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Bij gebruik en plaatsing van foto's en tekst zonder toestemming wordt
per foto € 25,00 in rekening gebracht.

 Betalingen

Vanwege het geringe bedrag per maand, betaalt u éénmaal per jaar, bij 
vooruitbetaling, de advertentiekosten.
Dit kan uitsluitend per automatische incasso per bank of giro.
De betaling geschied in de maand wanneer het jaarabonnement begint.

 Opzeggen

Opzeggen kan altijd, u bent niet contractueel gebonden, maar moet 
uiterlijk twee maanden voordat het jaarabonnement afloopt bij ons binnen zijn.
De winkelpresentatie wordt dan aan het einde van het jaarabonnement verwijderd

Directie Bedrijvenpresentatie Nederland BV

Bottom